Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

08-01-18 10:01

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2017 al bugetului fondurilor nerambursabile sursa D secțiunea de dezvoltare , în sumă de 47.843,04 lei din excedentul bugetar al anului 2016.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Descarca: Materiale de sedinta