Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-11-17 12:07

privind completarea anexei la HCL nr. 23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Reghin și aprobarea concesionării către SC COMPANIA AQUASERV SA a imobilului - garaje autovidanje

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


Download:
Materiale de sedinta