Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-11-17 12:08

privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA SA pentru suprafața de 150 mp teren, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


Download:
Materiale de sedinta