Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-11-17 12:09

privind aprobarea prelungirii termenului de de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin, pe care se află construcţii cu caracter provizoriu: garaje și chioşcuri comerciale și/sau de prestări servicii

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


Download:
Materiale de sedinta