Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

15-02-18 11:01

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2017

Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta 1  
Materiale de sedinta 2  
Materiale de sedinta 3