Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de de hotărâre

23-01-18 10:05

privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 pentru parte din imobil - ap. nr. 4 - înscris în CF nr. 50162-C1-U5/Mun. Reghin - spațiu de locuit - situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 55, jud. Mureş

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartiment Juridic  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta