Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-01-18 10:03

privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren aferent Căminului Cultural Apalina, situat în Reghin, str. Castelului, nr. 47

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta