Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

23-01-18 10:02

privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare a suprafeței imobilului - teren aferent Terenului de fotbal Apalina, situat în Reghin, str. Arenei, fn

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta