Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

20-03-17 14:21

privind mandatarea d-lui PĂDUREAN MIHAI – consilier local ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 27 martie 2017.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta