Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

28-02-17 12:22

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie " Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 si C7 la Școala Gimnazială “Alexandru Ceusianu" din Municipiul Reghin, Jud. Mureș .

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta