Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

24-05-17 12:18

privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Universitatea Sapienția Tg Mureș-Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste în vederea elaborării Registrului Spațiilor Verzi situate în intravilanul Municipiului Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta