Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

24-05-17 12:12

privind concesionarea terenului în suprafaţă de 10,64 mp, situat în Reghin, b-dul Unirii, adiacent bl.42, sc.2, ap.17, parter, în vederea construirii unui balcon.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta