Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

27-04-17 10:05

privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 10.05.2017.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul juridic
Pr.dehot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download:
Materiale de sedinta 1
Materiale de sedinta 2