Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

24-05-17 12:06

privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 281/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 5, jud. Mureș.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta