Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

24-05-17 12:16

privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiului Reghin, str. Școlii, nr.3, str. Călărașilor nr.5, și str.Republicii nr.16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr.1 Reghin.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta