Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

24-05-17 12:13

privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin-Ocolul Silvic Răstolița, în anul 2017.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta