Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

24-05-17 12:11

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spațiu cu destinația de laborator, situat în Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 51.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

Download: Materiale de sedinta