Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

15-02-18 11:07

privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Reghin asupra imobilului – teren situat în Reghin, str. Spitalului, nr.22 A

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download:
Materiale de sedinta