Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

18-12-17 09:12

privind aprobarea Planului de măsuri privind Incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Reghin, pentru anul 2018

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistență Socială
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta