Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Proiect de hotărâre

18-12-17 09:08

privind aprobarea prelungirii ,prin act adițional, a Contractului de administrare nr.19839/07.12.2011 încheiat între Municipiul Reghin și Protopopiatul Greco-Catolic Reghin-Parohia Greco-Catolică Reghin I.

Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartiment Juridic  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Download: Materiale de sedinta