Căutare

 

HOTĂRÂREA NR. 222

Din 27.09.2018 privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 52811/02.10.2017 a spațiilor...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 221

Din 27.09.2018 privind aprobarea vânzării de către S.C RAGCL S.A a imobilului - spațiu U1 situat la parter cu o Su=56,21 mp, compus din 1 cameră...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 220

Din 27.09.2018 privind aprobarea deplasării și participarea Primarului Municipiului Reghin- Maria Precup , la jubileul de 65 de ani de la înființarea...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 219

Din 27.09.2018 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia Culturală”Kemény János” Reghin în vederea organizării şi...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 218 

Din 27.09.2018 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș în vederea...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 217 

Din 27.09.2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin, în vederea scoaterii din funcţiune,...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 216

Din 27.09.2018 privind transmiterea imobilului compus din Stație de transfer și Hală de sortare, împreună cu terenul aferent în suprafață de 10.000...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 215

Din 27.09.2018 privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 214 

Din 27.09.2018 privind  retragerea dreptului de administrare Serviciului de Ambulanță Județean Mureș asupra apartamentului nr.69, cu destinația...

Read more

HOTĂRÂREA NR. 213

Din 27.09.2018 privind  retragerea dreptului de administrare Grădiniței cu program prelungit nr.4 Reghin asupra apartamentului nr.41, cu destinația...

Read more