Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

INFORMARE

02-07-18 11:32

Vă informăm că Municipiul Reghin va efectua în perioada 3 - 7 iulie 2018 acţiunea de DERATIZARE și DEZINSECȚIE pe domeniul public al municipiului (Parcul Tineretului, Parcul Central, Piațeta din cart. Libertății, Piața Mică, Piața temporară – străzile N.Bălcescu, Teilor, Piața Mare, terenurile de joacă pentru copii din cartierele Libertății, Rodnei, Făgărașului, Unirii, Iernuțeni, Pomilor, Gării, Salcâmilor, Teilor, malurile pâraielor – Temniței, Trandafirilor, Agricultorilor, Canalul Morii).

Substanţele folosite în acţiunea de dezinsecție și deratizare sunt avizate de Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar umană .
În caz de ingerare accidentală a substanţelor raticide de către orice persoană, vă rugăm să vă adresaţi imediat Spitalului Municipal Reghin. Produsele folosite la deratizare au ca substanţă activă Brodifacoum, iar producătorul recomandă ca antidot vitamina K1. 
În cazul ingerării accidentale a substanţelor raticide de către animalele de companie, vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la cel mai apropiat cabinet veterinar. 
Lucrările de deratizare și dezinsecție se vor efectua între orele 20 și 7, pentru reduce disconfortul populației.
Pentru eficiența procesului, recomandăm cetăţenilor, asociaţiilor de locatari /proprietari și agenţilor economici de pe raza municipiului să efectueze în aceeași perioada de timp operaţiunile de deratizare și dezisencție în gospodăriile proprii, clădiri, subsolul blocurilor, etc.
În funcție de condiţiile meteorologice, perioada de execuție a tratamentelor poate fi decalată sau prelungită.