Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

10-02-17 12:10

Municipiul Reghin a început elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin.

          Conform prevederilor articolului 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismului este necesar ca Planul Urbanistic General sa fie actualizat la maximum 10 ani de la elaborare. Necesitatea actualizarii Planului Urbanistic General  rezulta din evolutia factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a necesitatilor locale.
          Elaborarea acestuia este un proces complex, de durata, cu etape bine stabilite, cu studii de fundamentare pe diferite domenii, precum si cu etapa de propuneri.
          Studiile de fundamentare sunt finalizate, urmând sa aiba loc consultarile publice. În acest sens în luna februarie s-au stabilit întâlniri pe domenii de activitate:
-Mediu natural, Mediu construit, Riscuri naturale si antropice, Infrastructura edilitara;
-Patrimoniu, Cultura;
-Social, Sanatate, Educatie, Sport;
-Economie, Investitii, Turism.
          În luna mai Planul Urbanistic General va fi supus dezbaterii publice.
          Pe toata perioada de elaborare, cetatenii pot veni cu observatii la sediul institutiei de pe str. P-ta Petru Maior, nr. 41 – Centrul de Informare a Cetateanului, prin email la madeinreghin@gmail.com, pe blogul dedicat planificarii urbane la Reghin – www.madeinreghin.wordpress.com precum si pe pagina de facebook.
          Autoritatea locala îsi doreste ca noul P.U.G. sa fie realizat cu implicarea cetatenilor, fiind al doilea mare document al Municipiului Reghin, în care consultarea cetateanului în stabilirea viitorului Reghinului este esentiala – primul document fiind Strategia de Dezvoltare a Municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020.


Biroul de Presa al Primariei Municipiului Reghin