Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

08-06-17 13:22

privind anularea procedurii de închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de laborator, situat în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr.41

          Având în vedere închirierea prin procedura de licitație publică a unui spațiu mai sus menționat, vă aducem la cunoștiință fapul că procedura s-a anulat,  deoarece s-au constat erori în ceea ce privește suprafața  imobilului ce face obiectul prezentei proceduri de închiriere.   
          Procedura se va relua în cel mai scurt timp posibil și va fi publicat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Reghin, precum și la avizierul din cadrul acesteia.
 
PRIMAR  
PRECUP MARIA   

SECRETAR
RĂDOI MIRELA - MINODORA