Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Stimate Cetățean al Municipiului Reghin,

10-05-17 17:02

Primăria Municipiului Reghin derulează în prezent activitățile necesare elaborării Planului de Mobilitate Urbană durabilă al orașului nostru.

          Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și
întreprinderilor din orașe și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate
a vieții.
          Obiectivele principale ale PMUD sunt:
     • asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel încât să permită accesul la destinații și servicii esențiale;
     • îmbunătățirea siguranței și securității;
     • reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
     • îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;
     •creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu.
          Astfel, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în demersul nostru de a îmbunătăți mobilitatea și calitatea vieți în orașul nostru prin completarea prezentului chestionar ce conține 10 întrebări simple, fără a vă solicita informații privind identitatea (chestionarul este trimis anonim), tocmai de aceea, în vederea atingerii obiectivelor PMUD vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.
          Durata de completare a chestionarului: aprox. 8 minute.
          Linkul catre chestionarul online este urmatorul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMsW_rD04sGm5lntglImkdadNsBfo70rK6umS0bT9CP8Rwrg/viewform?usp=sf_link