Rom‚na Maghiara Engleza Francez„
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

03-07-17 09:16

privind Ónchirierea prin licitație publică deschisă Ón vederea Ónchirierii a unui loc spațiu cu destinația de laborator, situat Ón Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr.51

a) Denumirea si sediul locatorului: Municipiul Reghin cu sediul Ón Reghin, P-ţa Petru Maior nr. 41, jud. Mures,  cod postal 545300, telefon/fax: 0265-511.112/0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
b) Obiectul si durata Ónchirierii: Obiectul licitaţiei constă Ón Ónchirierea prin licitație publică  deschisă Ón vederea Ónchirierii a unui spațiu cu destinația de laborator, situat Ón Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior nr.51, cu o suprafaţă de 38 mp proprietate a Municipiului Reghin. Durata Ónchirierii: 5 ani;
c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte Ón intervalul 27.06.2017-04.07.2017, Óntre orele 08.00-15.00. Documentaţia este gratuită.
d) Garanţia de participare: 100 lei.                    
e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 04.07.2017.
f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 05.07.2017, orele 10.30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetățenului;
g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte; data și ora deschiderii ofertelor 05.07.2017, ora 11.00.
h) Denumirea, adresa, faxul și adresa de e-mail a instanţei competente Ón soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax:  +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro ;

PRIMAR 
PRECUP MARIA 
p.SECRETAR
ȘTEF ADRIANA-MARIA