Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Informare

16-05-18 12:08

În urma reclamațiilor venite din partea unor cetățeni domiciliați în cartierele municipiului, referitoare la faptul că nu mai au posibilitatea de a parca autoturismele proprietate personală în parcările din jurul blocurilor, deoarece acestea sunt ocupate de vehicule de transport marfă aflate în proprietatea unor societăți comerciale, Serviciul Poliția Locală a Municipiului Reghin a inițiat o acțiune de identificare a conducătorilor acestor vehicule.

          HCL Reghin nr.15/1992 - privind salubritatea şi menţinerea esteticii municipiului Reghin, întreţinerea drumurilor publice şi a fondului locativ (modificată), interzice parcarea pe domeniul public al municipiului Reghin a autovehiculelor destinate transportului de marfă, ale căror mase maxime autorizate depăşesc 2000 kg precum şi a autovehiculelor de transport persoane (călători), ale căror număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului,  depăşesc 8 locuri ( art.37, pct.2 ).
          Astfel, au fost depistate un număr de 31 autovehicule care nu respectau interdicția de tonaj (Rodnei – 5, Unirii – 10, Făgărașului – 7 și Iernuțeni – 9), iar conducătorii acestora au fost invitați la sediul Poliției Locale și avertizați, în prima fază.
         Rugăm pe această cale conducătorii autovehiculelor specificate mai sus, să se conformeze prevederilor legale și sa parcheze în locurile special amenajate ale societăților respective.

Șef serviciu MARIAN VASILE