Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNȚ

17-08-17 09:54

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilului situat în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu F.N. compus din contrucție – centrală termică dezafectată și teren în suprafață de 275 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin

a) Denumirea si sediul locatorului: Municipiul Reghin cu sediul în Reghin, P-ţa Petru Maior nr. 41, jud. Mures,  cod postal 545300, telefon/fax: 0265-511.112/0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
b) Obiectul si durata vânzării: Obiectul licitaţiei constă în vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare a imobilului situat în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu F.N. compus din contrucție – centrală termică dezafectată și teren în suprafață de 275 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin.
c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 50, Compartimentul  Achiziţii Publice, Management de Proiecte în intervalul 17.08.2017 -23.08.2017, între orele 08.00-15.00. Documentaţia este gratuită.
d) Garanţia de participare: 4.000 lei se va achita la Caseria Municipiului Reghin.                    
e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 23.08.2017.
f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 24.08.2017, orele 10.30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetățenului;
g) Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de ședințe - etaj; data și ora deschiderii ofertelor 24.08.2017, ora 11.00.
h) Denumirea, adresa, faxul și adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Mureş, Secţia Contencios Administrativ, judetul Mures, str. Bolyai nr.30, cod postal 540.067, telefon: +40 265.260.323, fax:  +40 265.267.856, e-mail: secretartrib@just.ro  si tribunalul.mures@just.ro ;

PRIMAR 
PRECUP MARIA                   
SECRETAR
RĂDOI MIRELA - MINODORA