Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat de presa

13-07-05 13:11

In baza Dispozitiei nr. 920 din 13.07.2005 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local Municipal Reghin, pentru data de 18.07.2005, orele 13,oo la Casa de cultură E.Nicoară, în sala de şedinţe, cu următoarea:

O R DI N E D E Z I :


1.-Proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului contractului de credit propus şi transmis de brD-Agenţia Reghin.
Raport: Direcţia economică
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism şi cultură.

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii de interes local şi a surselor de finanţare a acestora.
Raport: Viceprimar+ Direcţia Economică
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism şi cultură.P R I M A R,

ing.NAGY ANDRÁS