Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

19-07-05 13:08

Avand in vedere prevederile art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale Hotararii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.


Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs


pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul Primariei Municipiului Reghin:

- director executivConcursul se organizeaza la sediul Prefecturii Judetului Mures, in data de 3 august 2005, ora 9:00, proba scrisa si in data de 4 august 2005, ora 14:00, interviul.
Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Prefecturii Judetului Mures.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1209/2003.
Conditiile de participare la concurs aprobate prin ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 2672/12.07.2005 si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la sediul Primariei Municipiului Reghin si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici www.anfp-map.ro .
Reletii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si la nr. de telefon: (021) 315 04 84.


Anexa la Ordinul nr. 2672 din 12.07.2005

conditii generale:
- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
- vechimea in specialitatea studiilor (prevazute in fisa postului pentru care candideaza) necesare exercitarii functiei publice de conducere - 5 ani
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

conditii specifice pentru postul de director executiv
- studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor juridice, economice, agricole sau administratie publica
- cunostinte operare PC
- curs de specializare in administratia publica locala