Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat de presa

22-04-05 13:04

In baza Dispozitiei nr. 523 din 22 aprilie 2005 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 28.04.2005, orele 14.00 la Casa de cultură Eugen Nicoară, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI


1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de veniturui şi cheltuieli a Primăriei municipiului Reghin pe anul 2005.
Raport: Serviciul Economic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism

2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului de venituri şi cheltuieli a Primăriei municipiului Reghin pe anul 2004.
Raport: Serviciul Economic, Serv. Impozite şi Taxe
Pr.de hot.Comisia economică.

3. Proiect de hotărâre privind participarea la formarea SC AQUASERV SA Tg- Mureş
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrativă operativă directă a imobilelor (clădiri şi terenuri ) Spitalului municipal E. Nicoară Reghin
Raport: Serviciul Economic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind finanţele publice locale pe anul 2003 întocmit de Curtea de Conturi Mureş.
Raport: Serviciul Economic, Serv. Impozite şi Taxe
Pr.de hot.Comisia economică.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii activităţii de alimentaţie publică pe o suprafaţă de 34_mp închiriată din domeniul public în perioada de 15 mai -15 oct.2005 de către SC BOSPHORUS Company SRL, conform plan de situaţie anexat.
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii activităţii de alimentaţie publică pe o suprafaţă de 38,40 mp închiriată din domeniul public în perioada de 15 mai -15 oct.2005 de către SC GUMP SRL. , conform plan de situaţie anexat.
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii activităţii de alimentaţie publică pe o suprafaţă de 32,90 mp închiriată din domeniul public în perioada de 15 mai -15 oct.2005 de către SC ASIRA Comimpex SRL, conform plan de situaţie anexat.
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii activităţii de alimentaţie publică pe o suprafaţă de 22,20 mp închiriată din domeniul public în perioada de 15 mai -15 oct.2005 de către SC ESAB SRL, conform plan de situaţie anexat.
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii activităţii de alimentaţie publică pe o suprafaţă de 22,40 mp închiriată din domeniul public în perioada de 15 mai -15 oct.2005 de către SC LIXIA COM SRL, conform plan de situaţie anexat.
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii mun. Reghin cu orasul ÉRD-Ungaria.
Raport: Birou Adm. Publ. Loc
Pr.de hot.Comisia juridică, cultură.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 37/2004 privind definirea spaţiilor rurale pe teritoriul administrativ al municipiului Reghin.
Raport: Oficiul juridic
Pr.de hot.Comisia juridică,urbanism
13. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Dezvoltare a Comunităţii locale în municipiul Reghin.
Raport: Comp. Resurse Umane
Pr. Hot. Comisia juridică şi economică
14. Informare privind evaluarea activităţii desfăşurată de Poliţia Municipiului Reghin in trimestrul I -2005.
15. Diverse