Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Primaria Municipiului Reghin organizeaza concurs

03-03-05 11:00

Primaria Municipiului Reghin organizeaza concurs in data de 4 si 5 aprilie 2005, orele 10,00 la sediul pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Aparatului propriu, dupa cum urmeaza:

Serviciul Asistenta sociala si Autoritate tutelara
- Sef serviciu - 1 post

CONDITII:
- studii superioare de specialitate, administratie publica sau asistenta sociala;
- vechime 5 ani in administratia publica;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.

Compartiment Audit
- auditor superior treapta 2 - 1 post

CONDITII:
- studii superioare economice;
- vechime 5 ani in domeniul economic;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.

Compartiment Investitii, Achizitii publice
- consilier superior treapta 2 - 1 post

CONDITII:
- studii superioare tehnice, de constructii sau arhitectura;
- vechime 5 ani in domeniu;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.

Compartiment Control comercial si Protectia consumatorului - 3 posturi
- consilier superior treapta 2 - 1 post

CONDITII:
- studii superioare economice sau juridice;
- vechime 5 ani in specialitate;
- cunostinte de limba maghiara;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.

- consilier superior treapta 2 - 1 post
CONDITII:
- studii superioare economice sau juridice;
- vechime 5 ani in specialitate;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.

- consilier superior treapta 1- 1 post
CONDITII:
- studii superioare economice sau juridice;
- vechime 5 ani in specialitate;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.


Compartiment C.I.C.Mass media.Relatii internationale
- referent principal treapta 1 - 3 posturi

CONDITII:
- studii medii;
- vechime 3 ani in munca;
- cunostinte de limba maghiara (1 post din 3);
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.
CONSTITUIE AVANTAJ:
- cunosterea unei limbi de circulatie internationala;
- studii, cursuri, perfectionari in domeniul administrativ.

Compartiment protectia mediului
- consilier principal treapta 1 - 1 post

CONDITII:
- studii superioare de specialitate, de mediu, sau in domeniile biologice, chimie;
- vechime 3 ani in domeniu;
- cunostinte operare pe calculator Ecel, Word, Internet.
CONSTITUIE AVANTAJ:
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
- studii, cursuri, perfectionari in domeniul protectiei mediului.

ACTE NECESARE LA DOSAR

- formular de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copie dupa carnetul de munca;
- cazier judiciar;
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- recomandare de la ultimul loc de munca;
- declaratia pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia si alte date necesare organizarii concursului, vor fi afisate la sediul institutiei.

Cererile de inscriere vor fi depuse la sediul Primariei municipiului Reghin din Str. Petru Maior Nr. 41, la Compartimentul Resurse Umane, camera 47, pana la data de 24 martie 2005, orele 14,00. Relatii suplimentare la telefon: 0265-511112, interior 110.