Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Primaria Municipiului Reghin organizeaza concurs

03-03-05 11:53

Primaria Municipiului Reghin organizeaza concurs in data de 23 martie 2005, orele 10,00 la sediu pentru ocuparea posturilor vacante - personal contractual in cadrul Aparatului propriu, dupa cum urmeaza:

Compartiment Programe de finantare si Integrare E.U.
- inspector specialitate - 3 posturi

CONDITII:
- studii superioare de specialitate;
- vechime 2 ani in munca;
- cunostinte limba engleza;
- cunostinte operare pe calculator Excel, Word, Internet.
CONSTITUIE AVANTAJ:
- cursuri de pregatire intocmire proiecte si programe de finantare.

Compartiment C.I.C.Mass Media. Relatii internationale
- referent specialitate - 1 post

CONDITII:
- studii superioare de scurta durata;
- experienta in domeniul jurnalistic;
- cunostinte de limba maghiara;
- vechime de doi ani in specialitate;
- domiciliul stabil in Reghin.

ACTE NECESARE LA DOSAR:

- cerere de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa cartea de munca;
- copie dupa actul de studii;
- copie dupa diploma cursuri de specializare (daca este cazul);
- recomandare de la ultimul loc de munca;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Bibliografia si alte date necesare organizarii concursului, vor fi afisate la sediul institutiei.
Cererile vor fi depuse la sediul Primariei Municipiului Reghin din Str. Petru Maior, Nr.41, la Compartimentul Resurse umane, camera 47, pana la data de 21 martie 2005, orele 14,00. Relatii suplimentare la telefon: 0265-511112, interior 110.

CONDUCEREA