Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESA

22-03-05 11:42

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 31.03.2005, orele 18 la Casa de cultură Eugen Nicoară, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI


1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Primăriei municipiului Reghin pe anul 2005.
Raport: Serviciul Economic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism
2. -Proiect de hotărâre privind împuternicirea executivului pentru reprezentarea Consiliului Local în relaţiile juridice referitoare la operaţiunile de publicitate imobiliară (evidenţă cadastrală juridică şi proceduri, înscrieri în cartea funciară).
Raport: Biroul Adm. Publ. Loc., Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia de urbanism, juridică.
3.-Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de păsunat pentru anul 2005.
Raport: Biroul Adm. Publ. Loc.
Pr.de hot.Comisia economică, juridică.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului de investiţii PHARE RO 01 04.02 -pentru unităţile de învăţământ din municipiul Reghin.
Raport: Biroul Adm. Publ. Loc.
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.
5. -Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri pe mijloacele de transport în comun pentru pensionarii din municipiul Reghin
Raport: Biroul Autoritatea Tutelară
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism
6.-Proiect de hotărâre privind constituirea cotei de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a serviciilor de apă-canal în municipiul Reghin.
Raport: Serviciul Economic, RAGCL Reghin
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism
7. -Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de livrare la apă potabilă şi canal.
Raport: Serviciul Economic, RAGCL Reghin
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism
8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţiuni a Aparatului propriu de specialitate a Primăriei municipiului Reghin.
Raport: Compartimentul Resurse Umane, Primar
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism
9.- Proiect de hotărâre privind deschiderea unui cont bancar pentru derularea proiectului PHARE RO /2002/000-586.03.02-MS 557– precum şi împuternicirea executivului de a dispune de cont.
Raport: Serviciul Impozite şi Taxe
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism
10.-Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 52/2004 –privind Convenţia de parteneriat între Primăria municipiului Reghin şi Aşezământul social “Casă de tip familial Maria I “Reghin şi acordarea de la bugetul local pentru anul 2005 a sumelor necesare salarizării unui număr de 3 angajaţi.
Raport: Biroul Autoritatea Tutelară
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură
11-Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 39/2004 privind încheierea unui parteneriat între Primăria municipiului Reghin şi Centrul de diaconie şi Didactic –Religios “Casa Dio ”.
Raport: Biroul Autoritatea Tutelară
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării pistei de motocros în păşunea “Obor” din municipiul Reghin.
Raport: Biroul Adm. Publ. Loc., Serviciul Tehnic
Pr.de hot. Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru „Monumentul Eroilor şi Martirilor Patriei”.
Raport: Serviciul Tehnic
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură şi urbanism.
14. Informare privind situaţia contractelor de închiriere ale spaţiilor aparţinând caselor de cultură şi a altor spaţii proprietate publică şi privată a municipiului Reghin.
Raport: Verdes Adriana
15.Informare privind situaţia investiţiilor în infrastructură.
Raport: Pop Aurel
16. Diverse