Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITATIEI PUBLICE DESCHISE

23-05-08 12:33

in vederea Închirierii Ştrandului Municial Reghin

In conformitate cu  prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 republicata şi a Legii nr.215/2001 republicată, şi a HCL 31/2008 Municipiul Reghin anunta :

La sediul Municipiului Reghin, sala de sedinte de la parter, va avea loc in data de 30.05. 2008, ora 10, licitatie publica deschisa in vederea inchirierii  Ştrandului Municipal Reghin.  

1) Locator : Municipiul Reghin.
2) Organizatorul licitatiei : Municipiul Reghin.
3) Obiectul licitatiei :Închirierea  Ştrandului Municipal  Reghin.  
4) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, Serviciul Tehnic, camera 27, in perioada 23.05-29.05 2008, intre orele 9-13. Pretul de procurare a documentelor de licitatie este de 50 lei, suma care se poate plati la casieria Municipiului Reghin, camera 2, sau prin virament în contul Primăriei Mun.Reghin RO25TREZ47724510220XXXX deschis la Trezoreria Mun.Reghin. Taxa de participare la licitatie este de 5000 lei,  suma care se poate plati la casieria Municipiului Reghin, camera 2 sau prin virament în contul Primăriei Mun.Reghin RO68TREZ4775006XXX000106 deschis la Trezoreria Mun.Reghin.
5) Ofertele se pot depune la sediul Municipiului  Reghin, Centrul de Informare Cetateni, in data de 30.05.2008,  ora 10.
6) Licitatia se va desfasura la sediul Municipiului  Reghin, in sala de sedinte de la parter, in data de 30.05.2008, ora 10.
7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR,      
NAGY ANDRAS   
SECRETAR,
IACOB LUCIAN