Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

RAPORTUL PRIMARULUI pe anul 2007

12-05-08 09:13

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ANUL 2007

        În anul 2004 sub deviza „ Alege dinamismul” -”avem un ţel comun” -”suntem destul de maturi pentru a nu vota pe criterii etnice”, am preluat mandatul de primar al municipiului Reghin hotărât să reprezint cât mai bine interesele şi nevoile cetăţenilor, să încerc să recuperez anii pierduţi şi să transform Reghinul într-un oraş modern, dinamic, european.
        Încă din campania electorală am afirmat că nu  fac promisiuni irealizabile şi că toată activitatea mea va însemna continuarea drumului de reclădire, reafirmare, relansare şi promovare a Reghinului.
        În calitate de şef al administraţiei publice locale, am impus ca întreaga activitate să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legale, am desfiinţat cuvântul „eu”, înlocuindu-l cu „noi”, „noi” -echipa instituţiei, echipă ce a incercat  să colaboreze cât mai bine  cu Consiliul Local, acesta susţinând politicile publice locale propuse pentru administrarea şi dezvoltarea comunităţii, indiferent de apartenenţa politică, lucru pentru  care pe această cale îi mulţumesc.
        Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administraţie publică locală eficientă în folosul cetăţeanului, să contribuim la dezvoltarea municipiului, într-un mod echilibrat , gestionând eficient bugetul , ca urmare a identificării corecte a nevoilor şi priorităţilor comunităţii.   
        Raportul pe care îl prezint azi îl consider , înaintea cerinţei impuse de lege, datoria mea morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată împreună cu salariaţii instituţiei, străduindu-mă să realizez conform datelor furnizate şi centralizate, o radiografie fidelă, mai puţin formală a modului  în care au fost cheltuiţi banii publici, în scopul înfăptuirii obiectivelor din programul cu care m-am angajat faţă de reghineni.
        Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Reghin se vrea un document sintetic, pe înţelesul fiecărui locuitor, spre o corectă informare a acestora, fiindcă numai aşa aceştia vor fi atraşi în continuare  la luarea deciziilor privind necesitatăţile şi priorităţile municipiului Reghin, implicarea contribuabilului în actul de decizie, sporind calitatea muncii în administraţia publică locală şi grăbind realizarea obiectivelor stabilite în comun.
        Am dovedit nu o dată faptul că sunt un adept al transparenţei totale , sunt receptiv la propunerile constructive şi contez pe civismul şi patriotismul local al reghinenilor.
        Am dovedit această atitudine cu fiecare prilej: audienţe, dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu cetăţenii, grupurile socio-profesionale, organizaţii nonguvernamentale, în şedinţele Consiliului Local.
        Am încercat să am în vedere în permanenţă solicitudinea, promptitudinea şi profesionalismul funcţionarului public în relaţiile cu cetăţenii, asigurând în acest sens pregătirea a 16 absolvenţi de master şi 20 absolvenţi ai cursurilor  de perfecţionare, din totalul de 61 funcţionari publici.
        Prioritatea anului 2007, a fost sprijinirea tuturor proiectelor care să inducă evoluţia ascendentă, economică şi socială a municipiului Reghin.
        Noua calitate a României, de membru UE şi noul statut de cetăţeni europeni de care beneficiem, ne-a obligat să continuăm procesul de reformă şi dezvoltare în domenii prioritare, să fructificăm oportunităţile oferite de posibilitatea accesării fondurilor europene postaderare, aceste lucruri presupunând creşterea eficienţei activităţii instituţiilor publice şi private în concordanţă cu legislaţia europeană.
        S-au concertat  eforturile, atât ale autorităţilor căt şi ale cetăţenilor pentru continuarea programelor de dezvoltare locală, pentru conceperea de proiecte bine fundamentate în urma stabilirii în comun a priorităţilor de dezvoltare ale Reghinului.
        Am simţit şi simt în permanenţă sprijinul reghinenilor care m-au judecat după fapte şi nu după alte criterii.
        Am simţit susţinerea lor pentru că de cele mai multe ori m-am preocupat să fie informaţi şi să nu dea crezare dezinformărilor politicianiste practicate de unii, alţii.
        Reghinenii au putut face comparaţie între ce a fost şi ce este în prezent , iar prezentul l-am clădit împreună cu ei, şi pentru ei printr-un management coerent , caracterizat de claritatea cerinţelor şi căilor de acţiune cerute personalului din subordine mea şi colaboratorilor din cadrul altor instituţii pentru realizarea obiectivelor prestabilite.
        Uneori s-au vehiculat aprecieri asupra faptului că nu aş fi suficient de patriot .Precizez pentu toţi aceşti critici că în mileniul III patriotismul se bazează pe dezvoltare,  pe spirit de răspundere, generozitate, loialitate şi puterea exempului personal. Inclusiv a repara drumuri, trotuare,  şcoli, spitale - este tot o dovadă de patriotism !  Răspunderea personală, demnitatea, participarea la viaţa publică, respectul regulilor comune de convieţuire sunt dovezi de patriotism, iar patriotismul este în pericol, doar atunci când naţionalismul de factură radicală , încearcă să i se substituie.
        În administrarea problemelor unei comunităţi nu este suficient să te simţi dator faţă de acea comunitate, este necesar să faci parte dintr-o echipă care să te menţină responsabil şi realist, iar aici intervine şi libertatea şi solidaritatea instituţiilor cu care am colaborat, de asemenea este esenţială dovada altruismului şi  curajul de a-ţi asuma public proiecte, idealuri.
        Idealul meu în tot ce am întreprins pentru comunitate, a fost acela de a proteja trăirile şi interesele concetăţenilor mei, patrimoniul localităţii, potenţialul uman unic, pentru care am dovedit întregul meu respect.
        Actuala administraţie a reuşit să plaseze municipiul Reghin pe harta României acolo unde în mod normal şi firesc i-ar fi  fost locul: în rândul municipiilor dinamice, în progres şi dezvoltare continuă, un loc unde oamenii dau în permanenţă dovada voinţei , profesionalismului şi implicării, a responsabilităţii şi maturităţii judecării problemelor în contextul  unei lumi competitive şi supuse în permanenţă schimbărilor nu întotdeauna favorabile.
        Materialul alăturat privind situaţia socio-economică a municipiului  sper să confirme afirmaţiile pe care le susţine,
 
Al dumneavoastră,  
ing. Nagy András
Primarul municipiului Reghin
 
 
                       (format doc)...