Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

14-03-08 10:34

privind atribuirea autorizaţiilor de taximetrie, conform H.C.L. nr.10/2008-privind transportul în regim de taxi pe raza mun.Reghin

Primăria mun.Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi a practica taximetria pe raza municipiului, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 51 de autorizaţii taxi, după cum urmează:
43 de autorizaţii pentru transport persoane (autorizaţiile cu nr.29, 93-134)
8 autorizaţii pentru transport marfă (autorizaţii cu nr.3-10)
CALENDAR:
14.03.2008 – 13.05.2008 – depunerea solicitărilor (cu documentele necesare)
15.05.2008 – procedura de atribuire a autorizaţiilor
19.05.2008 – afişarea rezultatului atribuirii
19.05.2008 –03.06.2008 – depunerea de contestaţii la primarul mun.Reghin.
 
 
Documentele se depun la Biroul Administraţie Publică Locală (camera 37),  până la obţinerea licenţei de la A.N.R.S.C. pentru Autoritatea de Autorizare pentru servicii de transport local, după care se depun la Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei mun.Reghin. Data de 13.05.2008 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un document.
În cazul în care până la data de 13.05.2008, Autoritatea de Autorizare pentru servicii de transport local nu va fi autorizată de către A.N.R.S.C., termenele menţionate vor fi prorogate până la data obţinerii autorizaţiei menţionate, în vederea îndeplinirii procedurilor prevăzute de actele normative incidente.
 
 
PRIMAR,
ing. NAGY ANDRAS    
SECRETAR,
IACOB LUCIAN