Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

10-01-08 10:15

În atenţia operatorilor de transport şi persoanelor fizice autorizate să efectueze transport în regim de taxi pe raza mun.Reghin

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.153/2007- privind modificarea Legii nr. 38/2003, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, vă aducem la cunoştinţă faptul că aveţi obligaţia, cei care nu v-aţi prezentat în termenul stipulat iniţial de legiuitor (31.12.2007), ca până la data de 31.03.2008, să vă prezentaţi la Primăria mun.Reghin, camera 37, pentru verificarea autorizaţiilor taxi, cu următoarele acte în copie:  

-autorizaţia taxi
-cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi
-certificatul de agreare a autovehiculului respectiv
-dovada fiscalizării memoriei electronice a aparatului de taxat
-contract de dispecerizare, sau copia autorizaţiei dispeceratului propriu
În acelaşi termen, proprietarii autovehiculelor închiriate la operatori de transport, care doresc să execute activitate de transport în regim de taxi pe cont propriu, au obligaţia să se prezinte la Primăria mun.Reghin, cu următoarele acte în copie:
-certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului
-actul constitutiv sau statutul societăţii comerciale
-certificatul de înmatriculare a autovehiculului
-cartea de identitate a autovehiculului
-certificatul de agreare a autovehiculului respectiv
-dovada fiscalizării memoriei electronice a aparatului de taxat
-contract de dispecerizare
Menţionăm faptul că, în cazul în care nu vă prezentaţi la verificarea autorizaţiilor taxi în termenul legal, astfel cum acesta a fost prelungit prin actul normativ susmenţionat, acestea vor fi reţinute şi retrase, conform prevederilor legale.  
PRIMAR,                                                         
ing. NAGY ANDRAS                                 
SECRETAR,
IACOB LUCIAN