Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA

26-11-07 09:52

în vederea închirierii SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE PRESTĂRI DE SERVICII INTERNET, TELEFONIE ŞI CABLU TV, DIN MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREŞ, STRADA SPITALULUI, NR. 11(fost sediu pentru activităţi sportive - şah)

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, a Codului Civil, precum şi a Hotărârii Consiliului Local Reghin nr. 127 /29.08.2007 şi HCL nr. 145 / 31.10.2007,
La sediul Primăriei municipiului Reghin, va avea loc in data de 10.12.2007, ora 12,00, licitaţia publică deschisă în vederea închirierii SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE PRESTĂRI SERVICII INTERNET, TELEFONIE ŞI CABLU TV, DIN MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREŞ, STR. SPITALULUI, NR. 11 (fost sediu pentru activităţi sportive - şah),
1) Locator: Primăria municipiului Reghin.
2) Organizatorul licitaţiei: Primăria municipiului Reghin.
3) Obiectul licitaţiei: Închirierea obiectivului de mai sus, cu destinaţia de prestări servicii
4) Documentele licitaţiei se pot procura de la sediul Primăriei municipiului Reghin, Serviciul Tehnic, camera 27, în perioada 26.11.2007-09.12.2007, între orele 9.00 – 15.00. Preţul de procurare a documentelor de licitaţie este de 20 lei, sumă care se poate plăti la casieria Primăriei municipiului Reghin, camera 2.
5) Ofertele se  depun la sediul Primăriei municipiului Reghin – Centrul de informaţii pentru cetăţeni, până  în data de 10.12.2007  ora 12,00.
6) Licitaţia se va desfaşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 10.12.2007, ora 12.00.
7) Criteriile de selecţie a ofertelor sunt detaliate in documentaţia pentru licitaţie.

PRIMAR,      
Ing.NAGY ANDRAS  
 
SECRETAR,
IACOB LUCIAN