Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

22-11-07 14:42

în zilele de 10–12 decembrie 2007, orele 10,00 la sediu, pentru ocuparea unor posturi vacante -personal contractual, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Consiliului Local Reghin după cum urmează:

COMPARTIMENT RELAŢII, SECRETARIAT, ARHIVĂ
Referent -1 post
CONDIŢII:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat
-vechime 3 ani în muncă
-cunoştinţe de operare pe calculator, WORD, EXCEL, INTERNET
COMPARTIMENT GHIŞEU UNIC
Referent -1 post
CONDIŢII:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat
-vechime 3 ani în muncă
-cunoştinţe de operare pe calculator WORD, EXCEL, INTERNET
-cunoşterea limbii maghiare

COMPARTIMENT REGISTRU  EVIDENŢĂ
Referent -1 post - pe durată determinată
CONDIŢII:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat
-vechime 3 ani în muncă
-cunoştinţe de operare pe calculator WORD, EXCEL, INTERNET
ACTE NECESARE LA DOSAR:
-cerere de înscriere la concurs;
-copie după actul de identitate;
-copiile diplomelor de studii;
-copie după carnetul de muncă;
-Cazier judiciar;
-Recomandare de la ultimul loc de muncă;
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
Bibliografia, şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 4 decembrie 2007 orele 14,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Compartimentul Resurse Umane, camera 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110.
BIBLIOGRAFIE
Pentru funcţia de  -Referent  -în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
1.Legea nr.215/2001 actualizată, privind administraţia publică locală (M.O. 204/2001);
2.O.G. nr. 84/2001 actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (MO. 544/2001);
3.Legea nr. 677/2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (MO. 790/2001);
4.Legea nr. 119/1996, actualizată, cu privire la actele de stare civilă (MO. 282/1996);
5.O.U.G nr. 97/2005 actualizată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( M.O. 641/2005) .
CONDUCEREA