Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Ajutoare pentru incalzirea locuintei

17-09-07 09:06

In perioada 17-28 septembrie 2007 reghinenii pot depune documentele necesare in vederea obtinerii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.

Cererile tip si formularele pentru declaratiile pe propie raspundere se pot ridica de la Centrul de Informare a Cetateanului din cadrul Primariei municipiului Reghin , acestea urmand a fi depuse apoi la Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara  impreuna cu urmatoarele documente: copie dupa actele de identitate sau certificatele de nastere ale tuturor membrilor familiei, dovezi de venituri nete realizate in luna anterioara depunerii cererii, adeverinta de la Administratia Financiara Reghin din care sa rezulte ca persoanele neincadrate in munca nu realizeaza venituri, copie dupa cuponul de pensie sau cuponul de somaj daca este cazul.
In baza OUG nr 107/2006 pentru modificarea OUG nr 5/2003 privind acordarea  de ajutoare pentru incalzirea locuintei,  precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni sau combustibil petrolier vor beneficia in perioada 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 de ajutor lunar. Acesta se acorda diferentiat, pe 9 categorii de venituri astfel:
 pana la un venit net de 125 lei/persoana suma acordata va fi de 46 lei
 intre 125 si 170 lei/persoana suma acordata va fi de 42 de lei
 intre 170 si 210 lei – se acorda 38 lei
 intre 210 si 250 lei -  se acorda   34 lei
 intre 250 si 290 lei -  se acorda   30 lei
 intre 290 si 345 lei -  se acorda   26 lei
 intre 345 si 390 lei – se acorda  22 lei
 intre 390 si 440 lei – se acorda  18 lei
 intre 440 si 550 lei -  se acorda   14 lei