Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

17-07-07 15:17

Privind atribuirea autorizaţiilor taxi permanente conform H.C.L. nr. 12/30.01.2006 – privind transportul în regim de taxi pe raza municipiului Reghin

Primăria mun. Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi a practica taximetria pe raza municipiului, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi permanente, după cum urmează:
- 1 autorizaţie pentru taximetriştii independenţi,  transport persoane                                                                                                      - 3 autorizaţii pentru taximetriştii independenţi şi operatorii de transport, transport marfă.
CALENDAR:
18.07.2007 – 07.08.2007 – depunerea documentaţiei necesare
07.08.2007– 17.08.2007 – depunerea de completări la solicitarea instituţiei
27.08.2007 – atribuirea numărului de autorizaţii stabilit.
Locul de depunere a documentelor: Biroul Administraţie Publică Locală (camera 37) a Primăriei mun. Reghin.
Documentele necesare pentru admiterea în procedura de atribuire:
A. - TAXIMETRIŞTI INDEPENDENŢI:
-Autorizaţia eliberată în baza Legii nr. 507/2002, Legii nr. 300/2004; original şi copie.
-Certificatul de înmatriculare – în original şi copie.
-Licenţa taxi – în original şi copie.
-Licenţa de execuţie pe autoturism – în original şi copie
-Adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor eliberată de D.G.F.P.S. (Administraţia Financiară Reghin).
-Adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către Bugetul Local, eliberate de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Reghin; adeverinţa va conţine şi informaţii cu privire la plata la termen pe ultimii 2 ani a debitelor datorate.
-Atestatul profesional al conducătorului auto – în copie şi original.
-Certificatul de înmatriculare al autoturismului cu care se practică activitatea de taximetrie – original şi copie.
-Dovada deţinerii autoturismului, conform pct.3 din prezenta procedură.
-Declaraţie pe proprie răspundere privind gradul de confort şi siguranţă al autoturismului (dotare cu aer condiţionat, ABS, airbag).
B. OPERATORI DE TRANSPORT:
-Autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri (statut)- original şi copie.
-Certificatul de înmatriculare – în original şi copie.
-Lista autovehiculelor pentru care solicitantul deţine licenţe de execuţie pe vehicul, agreate ca taxiuri şi pentru care solicită autorizaţie taxi.
-Licenţa de transport şi Licenţele de execuţie aferente fiecărui autoturism – original şi copie
-Adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor eliberată de D.G.F.P.S., şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat eliberată de către D.M.P.S.
-Adeverinţe de îndeplinire a obligaţiilor de plată către Bugetul Local, eliberate de Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Reghin; adeverinţa va conţine şi informaţii cu privire la plata la termen pe ultimii 2 ani a debitelor datorate.
-Contractele de muncă ale conducătorilor auto, vizate de autoritatea publică competentă – în original şi copie.
-Atestatele profesionale ale conducătorilor auto – în original şi copie.
-Certificatul de înmatriculare al fiecărui autoturism cu care se practică activitatea de taximetrie – în original şi copie.
-Dovada deţinerii autoturismului, conform pct.3 din prezenta procedură.
-Declaraţie pe proprie răspundere privind gradul de confort şi siguranţă al autoturismelor (dotare cu aer condiţionat, ABS, airbag).
MENŢIUNE: Documentaţia se va depune în plic închis, pe care se va specifica “taximetrist independent” sau “operator de transport”.
Termenul de 07.08.2007, ora 12, este termen de decădere, după această limită nu se mai acceptă nici o solicitare.
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE EVALUARE
ŞI ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR DE TAXIMETRIE,
dr. RÎNJA IONEL