Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

30-03-07 11:43

Privind atribuirea autorizaţiilor TAXI permanente conform HCL.nr.12/30.01.2006- privind transportul în regim de taxi pe raza municipiului Reghin.

Primăria mun. Reghin, aduce la cunoştinţa celor interesaţi a practica taximetria pe raza municipiului, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de  4 autorizaţii permanente după cum urmează:
-2 autorizaţii pentru taximetriştii  independenţi.
-2 autorizaţii pentru operatorii de transport.

CALENDAR:
04.04.2007- 24.04.2007  –depunerea documentaţiei necesare;
24.04.2007-04.05.2007   –depunerea de completări la solicitarea instituţiei.
14.05.2007 –atribuirea numărului de autorizaţii stabilit.
Locul de depunere a documentelor: -Biroul Administraţie Publică Locală (camera 37) a Primăriei mun. Reghin.

Documentele necesare pentru admiterea în procedura de atribuire:

A.–TAXIMETRIŞTI  INDEPENDENŢI:
-Autorizaţia eliberată în baza Legii nr.507/2002, Legii nr.300/2004- original şi  copie (faţă/verso).
-Certificatul de înmatriculare–în original şi copie;
-Licenţa taxi–în original  şi copie.
-Licenţă de execuţie pe autoturism–în original şi copie.
-Adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor eliberată de D.G.F.P.S (Administraţia Financiară Reghin).
-Adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către Bugetul Local eliberate de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Reghin; adeverinţa va conţine şi informaţii cu privire la plata la termen pe ultimii 2 ani a debitelor datorate.
-Atestatul  profesional a conducătorului  auto –în copie şi original;
-Certificatul de înmatriculare a autoturismului cu care se practică activitatea de taximetrie –copie.
-Dovada deţinerii autoturismului conform pct.3 din prezenta procedură.
-Declaraţii pe proprie răspundere privind gradul de confort (dotare cu aer condiţionat,ABS,Airbag).
B.–OPERATORI DE TRANSPORT:
-Autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri –copie;(faţă/verso)
STATUT.
-Certificatul de înmatriculare – în original şi copie;
-Lista autovehiculelor pentru care solicitantul deţine licenţe de execuţie pe vehicul, agreate ca taxiuri şi pentru care solicită autorizaţii taxi;
-Licenţele de execuţie şi de transport  aferente fiecărui autoturism – copii şi original;
-Adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor eliberată de D.G.F.P.S şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat eliberată de către D.M.P.S; - pentru operatorii de transport.
-Adeverinţe de îndeplinire a obligaţiilor de plată către Bugetul Local eliberate de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Reghin; adeverinţa va conţine şi informaţii cu privire la plata la termen pe ultimii 2 ani a debitelor datorate.
-Contractele de muncă vizate de autoritatea publică competentă – în copie şi original;
-Atestatele profesionale ale conducătorilor auto – în copie şi original;
-Certificatul de înmatriculare al fiecărui autoturism cu care se practică activitatea de taximetrie – copie,
-Dovada deţinerii autoturismului conform pct.3 din prezenta procedură,
-Declaraţii pe proprie răspundere privind gradul de confort (dotare cu aer condiţionat,ABS,Airbag).

MENTIUNE: Documentaţia se va depune în plic închis pe care se va specifica “taximetrist independent” sau “operator de transport”.
Termenul de 24.04.2007, ora 12, este  termen de decădere, după această limită nu se mai acceptă nici o solicitare.
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE EVALUARE ŞI ATRIBUIRE TAXIMETRIE,
PUI SORIN