Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

27-03-07 11:11

Având în vedere că în perioada sărbătorilor de primăvară (pascale) se consumă o cantitate mai mare de alimente de origine animală (carne de miel, ouă, lapte şi produse lactate), dar şi produse de origine nonanimală (produse de panificaţie, de cofetărie, patiserie, legume, fructe, etc.) pentru a preintâmpina apariţia unor toxiinfecţii alimentare, pentru un comerţ civilizat şi în condiţiile legale, Primăria municipiului Reghin, dispune următoarele măsuri:

–în perioada 30.03.-07.04.2007 se vor putea comercializa doar miei în viu în Piaţa Mare (de Joia) a municipiului;
–Transportul mieilor în viu se va putea efectua doar cu mijloace de transport auto aprobate sanitar-veterinar, însoţite de certificate sanitar veterinar care să ateste starea de sănătate, formular de mişcare eliberat de medicul veterinar şi bilet de proprietate eliberat de primăria locală;
sacrificarea mieilor pe raza aministrativ-teritorială a municipiului  este permisă doar în abatoarele autorizate sanitar-veterinar de către DSVSA Mureş, iar comercializarea cărnii se poate efectua doar  în spaţii (măcelării) care asigură igiena corespunzătoare, înregistrate şi aprobate sanitar-veterinar, interzicându-se  efectuarea acestor  operaţiuni în spaţii improvizate sau în sistem  de vânzare stradal;
–Carnea de miel şi ouăle vor putea fi  comercializate doar dacă sunt marcate conform legilor  în vigoare; (se interzice comercializarea ouălor nemarcate, a ouălor cu coaja crăpată, a ouălor de raţă);
–mieii pot fi sacrificaţi în gospodăriile proprii doar pentru consumul propriu, familial, neputând fi comercializaţi şi puşi în consum public în pieţe agroalimentare sau magazine de desfacere;

–producătorii locali pot valorifica  pentru consum public, produsele lactate, în spaţiile special amenajate din pieţele agroalimentare ale municipiului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
–să deţină certificate de producător emise de primării;
–să prezinte carnet de sănătate al animalelor de la care provin produsele, eliberat şi vizat  trimestrial  de medicul veterinar de la locul unde se  află animalele;
–să deţină documente prin care să facă dovada stării de sănătate, cu viza medicului; 
-în pieţele municipiului Reghin vor putea fi comercializate ouă doar de către producătorii particulari înregistraţi la DSVSA Mureş, în condiţiile Ordinului nr.301/2006 şi de către persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
–în perioada 30.03.-15.04.2007 toate CSVSA, CSV zonale şi DSVSA Mureş vor asigura  permanenţa inclusiv în zilele de sâmbăta şi duminica  prin program prelungit de lucru între orele 8,00-20,00, vor afişa:  programul de lucru, persoana responsabilă şi nr. de telefon la care consumatorii pot sesiza aspecte privind nerespectarea  măsurilor susmenţionate;
–la nivelul municipiului se constituie  echipe mixte formate din reprezentanţi ai DSVSA, ai Autorităţii  de Sănătate Publică, Oficiului Judeţean de Protecţie a Consumatorului, ai Poliţiei municipiului şi Poliţiei Comunitare, ai Jandarmeriei în vederea verificării şi controlării  respectării măsurilor susmenţionate.
 
PRIMAR,
ing.NAGY ANDRÁS