Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ DE PARTICIPARE

13-03-07 13:43

de acordare de finanţare nerambursabilă(subventii) de la bugetul local pentru unităţile de cult din Municipiul Reghin, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

1.Autoritatea contractantă Consiliul Local Reghin, cu sediul în localitatea Reghin, str. Petru Maior nr.41, judeţul Mureş, codul fiscal 3675258, telefon 0265/511.112, fax: 0265/512.542 şi e-mail office@primariareghin.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă
     •Legea nr.125, de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
     •Normelor metodologice (H.G nr.1470/2002 si H.G nr.313/2006) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001;
     •Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
     •Hotărârea Consiliului Local Reghin  nr.9 din 9 februarie 2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Reghin.
3. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din  Municipiu pot solicita finanţare sunt.
     •construirea lăcaşurilor de cult, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare;
     •reparaţii la lăcaşurile de cult, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare;
     •conservare şi întreţinerea bunurilor din patrimoniu aparţinând cultelor religioase.
4.Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor unităţilor de cult din Municipiul Reghin este de 100.000 lei (RON).
5.Durata serviciului: anul 2007
6.Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr.41, camera 50, telefon 0265 – 511.112, int. 132  sau pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro
7.Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului la registratura Primariei Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr.41, până la data de 30 aprilie 2007.
8.Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local Reghin  nr.17 din 28 februarie 2007.
9.Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
 
Primar,
Ing. Nagy Andras
 
 
 
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile este accesibilă la următoarele linkuri: