Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ DE PARTICIPARE

13-03-07 10:33

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă (subvenţii), structurilor sportive de drept privat, altele decât federaţiile sportive naţionale, cu personalitate juridică română şi persoanelor fizice, Municipiul Reghin care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

1. Autoritatea contractantă : Consiliul Local Reghin, cu sediul în localitatea Reghin, str. Petru Maior nr.41, judeţul Mureş, codul fiscal 3675258, telefon 0265/511.112, fax: 0265/512.542 şi e-mail office@primariareghin.ro.
2. Reglementări legale privind finanţarea nerambursabilă
     •Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general;
     •Ordinul Agentiei Nationale pentru Sport nr.130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale Municipiului Bucuresti;
     •Hotărârea Consiliului Local Reghin  nr. 9 din 9 februarie 2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Reghin.
3. Categorii de solicitanţi : pot participa  structuri sportive de drept privat (cluburi şi asociaţii), altele decât federaţiile sportive naţionale, cu personalitate juridică română şi persoane fizice (profesionişti sau amatori) din Municipiul Reghin, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.
4. Suma aprobată pentru anul 2007 este de 50.000 RON
5. Durata finanţării: anul 2007
6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primariei Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr.41, camera 50, telefon 0265 – 511.112, int. 132  sau pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro
 
7. Solicitantul va depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului la registratura Primariei Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr.41, până la data de 31 martie 2007.
8. Evaluarea şi selecţia persoanelor juridice şi persoanelor fizice în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local Reghin  nr.17 din 28 februarie 2007.
9. Comisia de evaluare şi selecţionare , va comunica , la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
 
Primar,
Ing. Nagy Andras
 
 
 
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile este accesibilă la următoarele linkuri: