Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN organizeaza CONCURS

22-02-07 10:00

pentru ocuparea functiei publice, de executie vacante, din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primariei municipiului Reghin.

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA
Consilier  asistent - 1 post
CONDITII:
-studii superioare de Asistenta sociala
-vechime 1 an în specialitate
- cunostinte operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET  

ACTE NECESARE LA DOSAR:
-formular de înscriere la concurs;
-copie dupa actul de identitate;
-copie dupa actul de studii ;
-copie dupa cartea de munca;
-cazier juridic;
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
-recomandare de la ultimul loc de munca;
-declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Concursul va avea loc în data de 26 martie 2007 - proba scrisa, orele 10,00 si 27 martie 2007 – interviu, orele 12,00,  la sediul Primariei Municipiului Reghin.
Bibliografia si alte date necesare concursului, vor fi afisate la sediul institutiei.
Cererile de înscriere vor fi depuse la sediul Primariei municipiului Reghin din str. Petru Maior nr. 41, la Compartimentul Resurse umane, camera 47, pâna la data de 14 martie 2007, ora 14,00.
Informatii suplimentare se pot obtine la camera 47- Compartiment Resurse umane, si la telefon : 0265-511112, interior 110,
 
Conducerea