Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

12-01-06 16:04

Având în vedere faptul că pe teritoriul municipiului Reghin s-a declarat rabie, ca urmare a Actului sanitar de declarare a bolii, la o vulpe găsită moartă pe str. Florilor din cartierul Apalinei, Comandamentul antiepizootic local stabileşte următoarele măsuri:

 -Se instituie carantină gradul III. pe teritoriul municipiului Reghin în baza Actului de declarare a bolii nr. 2/11.01.2006.
-Se stabileşte zonă epizootică pe o rază de 30 km în jurul focarului.
-Se vor vaccina antirabic toate carnasierele din localitate care au vârsta de vaccinare şi se va face a cartografiere a tuturor câinilor.
-Se vor lua măsuri de către Primăria municipiului Reghin privind limitarea câinilor şi pisicilor vagaboande conform O.U.G. 155/13.12.2001.
-Deţinătorii de câini şi pisici sunt obligaţi de a informa circumscripţia sanitară veterinară cu privire la câinii şi pisicile găsite moarte şi a câinilor nou sosiţi în gospodărie.
-Câinii şi pisicile care au muşcat sau zgâriat persoane sau animale vor fi puse sub observaţie sanitară veterinară, iar persoanele vor fi dirijate către Centrul antirabic.
-Toţi cetăţenii sunt obligaţi să anunţe orice suspiciune de rabie la Circumscripţia sanitară veterinară.
-Organele silvice şi de vânătoare vor executa acţiuni de combatere a carnasierelor sălbatice, în special al vulpilor.
-Pe teritoriul localităţii Reghin şi în zona epizootică se interzice organizarea de vânători cu câini şi gonaşi.
-Se interzice jupuirea animalelor sălbatice găsite moarte, precum şi a celor care înainte de ucidere prezentau unele modificări faţă de comportamentul normal.
-Se interzice lăsarea câinilor în libertate în afara curţilor pe timp de zi şi de noapte.
Nerespectarea măsurilor sanitare veterinare pentru combaterea şi prevenirea rabiei se va sancţiona conform legislaţie în vigoare.

PRIMAR
Ing. Nagy András

SECRETAR
Iacob Lucian