Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ C O N C U R S

26-06-06 12:50

pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie vacante, din cadrul Aparatului propriu de specialitate şi Serviciul Public Poliţia Comunitară Reghin

SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA COMUNITARĂ Şef serviciu -1 post CONDIŢII: studii superioare juridice sau administrative vechime 2 ani în specialitate cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET BIROUL ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ Şef birou -1 post CONDIŢII: studii superioare juridice sau administrative vechime 2 ani în specialitate - cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET Referent superior treapta 3 -1 post CONDIŢII: studii medii vechime 5 ani în muncă cunoştinţe de limba maghiară cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET COMPARTIMENT JURIDIC Consilier juridic principal treapta 3 -1 post CONDIŢII: studii superioare juridice vechime 3 ani în specialitate - cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ Consilier superior treapta 3 -1 post CONDIŢII: studii superioare juridice sau administrative vechime 5 ani în specialitate cunoştinţe de limba maghiară - cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET ACTE NECESARE LA DOSAR: -formular de înscriere la concurs; -copie după actul de identitate; -copie după actul de studii ; -copie după cartea de muncă; -cazier juridic; -adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; -recomandare de la ultimul loc de muncă; -declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Concursul va avea loc la sediul primăriei, în data de 26 iulie 2006 orele 10.00 - proba scrisă, şi 27 iulie 2006 orele 12.00 – interviul. Bibliografia şi alte date necesare concursului, sunt afişate la sediul instituţiei. Cererile de înscriere vor fi depuse la sediul Primăriei municipiului Reghin din str. Petru Maior nr. 41, la Compartimentul Resurse umane, camera 47, până la data de 14. 07. 2006. Informatii suplimentare se pot obţine la camera 47, Compartiment Resurse umane, şi la telefon : 0265-511112, interior 110, PRIMAR SECRETAR Ing. NAGY ANDRÁS IACOB LUCIAN