Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ C O N C U R S

26-06-06 12:45

pentru ocuparea postului de Cosilier juridic-personal contractual, în cadrul Compartimentului de lucru al Consiliului Local Reghin

CONDIŢII: studii superioare juridice; 2 ani vechime în specialitate; cunoştinţe de operare pe calculator; ACTE NECESARE LA DOSAR: cerere de înscriere la concurs; copie după actul de identitate; copiile diplomelor de studii; copie carnetul de muncă; Cazier judiciar; Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; recomandare de la ultimul loc de muncă; Concursul va avea loc în data de 12 iulie 2006, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin. Bibliografia, şi alte date necesare organizării concursului, sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 6 iulie 2006 orele 14,00, la sediul Primăriei municipiului Reghin, Compartimentul Resurse Umane, camera 47. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei şi la telefon 0265-511112, interior 110. Primar Secretar Ing. Nagy András Iacob Lucian